"Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jako organizacja reprezentująca środowisko księgowych dba o jak najwyższe standardy wykonywania zawodu księgowego, a także o docenienie jego rangi wśród odbiorców usług księgowych. Promuje i upowszechnia rozwój kompetencji zawodowych, rzetelność i etykę wykonywania zawodu. Jest to szczególnie istotne w świetle uwarunkowań stawianych przez realia współczesnego świata. Ciągłe zmiany, dotyczące zarówno gospodarki, jak i systemów prawnych, wymagają od księgowych nieustannego dokształcania oraz umiejętności dostosowywania się do oczekiwań pracodawców, regulatorów, organizacji zawodowych, a także innych interesariuszy.

Stowarzyszenie zapewnia, nie tylko swoim członkom, liczne i różnorodne formy rozwijania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. Bogatą ofertę edukacyjną uzupełniają liczne publikacje wydawane przez SKwP (więcej na: Stworzony w 2009 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce autorski system certyfikacji zawodu księgowego opiera się m.in. na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych (MSE), będących zbiorem systemowych rozwiązań związanych z przygotowaniem do zawodu księgowego zarówno osób, które wkraczają na ścieżkę kariery, jak i wykonujących ten zawód od wielu lat. MSE opracowała Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości [International Accounting Education Standards Board (IAESB )] działająca do 31 grudnia 2019 r. pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Księgowych [International Federation of Accountants (IFAC ), która wydała tę publikację. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, będące członkiem IFAC od 1989 roku, stosuje MSE w swoich programach szkoleniowych oraz w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego.

Tłumaczenie MSE, przygotowane przez SKwP po raz czwarty (pierwsze ukazało się w 2004 r.), zostało zredagowane przez Komitet Redakcyjny złożony z pracowników naukowych członków Rady Naukowej SKwP, którzy na co dzień zajmują się kształceniem oraz przygotowywaniem kandydatów do pracy w zawodach związanych z rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi na różnych stanowiskach.

Zachęcamy do lektury Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych, które stanowią wsparcie rozwoju i doskonalenia kształcenia zawodowego w rachunkowości, wzmacniają rangę zawodu księgowego w Polsce i zwiększają zaufanie publiczne do księgowych" - Jerzy Koniecki Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

close