"Do Wieliczki w dniach 5-6 czerwca 2018 r. przybyło wielu gości nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Europy. Podczas dwóch dni obrad odbyły się cztery sesje, w tym jedna międzynarodowa. Dyskutowano o uregulowaniach prawnych zawodu zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Debatowano o jego kształcie i możliwych kierunkach rozwoju, o korzyściach i zagrożenia związanych z globalizacją i coraz nowszymi technologiami" - zapraszamy na relację z Międzynarodowej Konferencji do "Świata Księgowych".