Na całym świecie organizacje zawodowe księgowych mają świadomość, że skutki epidemii dotykają nie tylko indywidualnych członków, ale także bezpośrednio ich struktur organizacyjnych i sposobów funkcjonowania. W tym trudnym czasie śpieszą z propozycjami rozwiązań, ale nade wszystko ze słowami otuchy i nadziei, że wspólnymi siłami kryzys zostanie zażegnany.

 

Kevin Dancey – dyrektor generalny Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w komunikacie mailowym, skierowanym do wszystkich organizacji członkowskich IFAC, podkreśla bezprecedensowy charakter sytuacji, którą razem przechodzimy. Wskazuje m.in. na potrzebę otwartości społeczeństw i narodów na współpracę i pomoc. Komunikuje, że pracownicy IFAC pracują zdalnie oraz wyraża przekonanie, że nic nie zmienia się w charakterze wzajemnych kontaktów i otwartości na nie. Kończąc, dodaje: Zachęcam do przyjęcia postawy, że zdrowie i bezpieczeństwo pozostają najwyższym priorytetem oraz jak zawsze dziękuję za pracę wykonaną w imieniu naszego zawodu.

 

Prezes i dyrektor generalna Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) piszą o solidarności.

 

Wirus rozprzestrzenił się na cały świat i rozumiemy obawy i lęki z tym związane. W tej sytuacji pocieszające jest to, że możemy obserwować ludzką współpracę i łączenie sił osób,  przedsiębiorstw i rządów.

 

Podkreślają ciągłość działań, które muszą być zmodyfikowane w obliczu nadzwyczajnej sytuacji.

 

ACCA działa zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, aby wspierać swoich członków i innych interesariuszy oraz, w miarę możliwości, kontynuować działalność w zwykły sposób. Jednakże, podobnie jak wiele innych organizacji, jest zmuszone zaktualizować, zmienić lub nawet anulować wiele planów, szukając alternatywnych rozwiązań.

 

Wskazują przyszłą rolę swoich członków w trudnych czasach.

 

Członkowie ACCA będą odgrywać kluczową rolę w ocenie skutków finansowych i ryzyka związanego z Covid-19, pomagając organizacjom przejść przez czas wyzwań i odegrać kluczową rolę w zapewnianiu ciągłości działalności. Jest to ważna część wartości publicznej zawodu księgowych: zapewnienie przywództwa w trudnych czasach.

 

Na stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Księgowych (American Accounting Association – AAA) znajdują się informacje o tym, że zachowanie „dystansu społecznego” jest najskuteczniejszym sposobem na spłaszczenie krzywej rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z tym biura organizacji pozostają zamknięte, a pracownicy pracują w trybie zdalnym. Organizacja stworzyła specjalną zakładkę z webinarami z udziałem ekspertów, informatorami, wytycznymi i zestawami pytań i odpowiedzi, które mają pomóc w przeniesieniu szkoleń do przestrzeni wirtualnej. Tytuł jednego z webinarów brzmi: „Wskazówki i narzędzia do szybkiego zorganizowania kursu online”. Zapewnia swoich członków, że monitoruje sytuację, opierając się na wytycznych rządowych organizacji walczących z epidemią oraz WHO.

 

Rachunkowość Europa (Accountancy Europe) w krótkim komunikacie wyraża nadzieję na spotkania ze swoim członkami w nieodległym czasie, podkreślając, że w chwili obecnej odwołano lub przesunięto wszystkie spotkania. Zaznaczono, że bezpieczeństwo pracowników, członków i interesariuszy jest celem nadrzędnym, dlatego wspólna odpowiedzialność nakazuje przestrzegania krajowych wytycznych, aby chronić najbardziej narażonych na ryzyko. W osobnym dokumencie przedstawiono skutki i wpływ kryzysu spowodowanego epidemią na sprawozdawczość i badanie w UE .

 

Na stronie internetowej włoskiej Organizacji Ekspertów Księgowych i Biegłych Rewidentów (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC) znajduje się kilka artykułów, odnoszących się do epidemii, opatrzonych zdjęciami osób w maseczkach ochronnych. Prezes CNDCEC wraz z prezesem organizacji zrzeszającej konsultantów ds. pracy zwracają się w formalnym piśmie do rządu o objęcie ochroną swoich przedstawicieli, poprzez zawieszenie obowiązkowych płatności i zwolnienie z obowiązków podatkowych w marcu (dla kancelarii o przychodach nieprzekraczających 2 mln euro i dla indywidualnych przedstawicieli zawodu o przychodach poniżej 400 tys. euro). Prezesi obu organizacji podkreślają poziom zaangażowania swoich członków w utrzymanie ustawowych obowiązków oraz w pomoc przedsiębiorstwom w aktywacji narzędzi wspierających uzyskiwanie dochodów. Zwracają uwagę na potrzebę dokonywania inwestycji w technologię, aby udzielać zdalnych porad. Ich zdaniem dekret rządowy Cura Italia w stopniu marginalnym odnosi się do tego sektora profesjonalistów.

 

Francuska Organizacja Dyplomowanych Księgowych (Ordre des Experts Comptables – OEC) informuje przedsiębiorców, że z pomocą swoich księgowych mogą zwrócić się do 3 banków (głównie prywatnych) z wnioskiem o uzyskanie kredytu w kwocie 50 tys. euro, który będzie przyznany w związku z epidemią koronawirusa. Na stronie OEC zamieszczono formularz o kredytowanie, który – po uzupełnieniu stosownymi załącznikami – można wysłać do banków, korzystając z pomocy księgowego członka OEC.

 

Równie pragmatyczne podejście prezentuje Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountants of England and Wales – ICAEW), który na swojej stronie internetowej przedstawia wiele przydatnych informacji dla swoich członków i przedsiębiorców. Dotyczą one pokaźnego pakietu przyjętych rozwiązań w sferze utrzymania miejsc pracy, ułatwień i zwolnień związanych z płatnościami VAT, podatkiem dochodowym, zeznaniami podatkowymi, zobowiązaniami hipotecznymi i płatnościami za wynajem nieruchomości, wypłatami ubezpieczeń z tytułu pandemii, udzielaniem dotacji i nieoprocentowanych pożyczek, zakupem papierów komercyjnych od ważnych dla gospodarki przedsiębiorstw, zwolnieniami z płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów przez rok etc.

 

Wszystkie niemieckie organizacje, w tym Stowarzyszenie Doradców Podatkowych, zamieszczają na swoich stronach głównie informacje adresowane do członków i ich klientów. Przekazują, jakie podjęto środki i przyjęto przepisy na poziomie krajowym, mające łagodzić gospodarcze i społeczne skutki koronawirusa.

 

Nie wszystkie organizacje zawodowych księgowych w Europie odnoszą się na swoich stronach do stanu epidemii i jej skutków dla środowiska księgowych oraz gospodarki. Liczymy, że ich członkowie odnajdują informacje, jak postępować i co radzić swoim klientom w trudnych czasach pandemii.

 

oprac. Dorota Wyczółkowska

close