Z ogromną przyjemnością przedstawiamy skład Komisji ds. Współpracy z Zagranicą w kadencji 2023 – 2026.

Na zdjęciu od lewej:

  • Sebastian Kuś – członek
  • prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Anna Karmańska – wiceprzewodnicząca
  • Sylwia Rzepka – sekretarz
  • dr hab. Radosław Ignatowski prof. UŁ – członek
  • dr hab. Joanna Krasodomska , prof. UEK – członek
  • Sebastian Goschorski – członek

Komisja działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i uchwał Zarządu Głównego.
Podstawowym zadaniem Komisji jest ścisłe współdziałanie i uczestnictwo w kontynuowaniu i rozszerzaniu współpracy zagranicznej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

close