„W czasach, kiedy brak jest uregulowań prawnych dotyczących wykorzystywania, analizy, przekazywania, przechowywania danych i informacji w chmurze, danych które zostały pozyskane z księgowości, jedyną podstawą ich należytego użycia jest etyka zawodowa księgowego, biegłego rewidenta czy analityka danych. To księgowi stanowią w czasach braku wystarczających regulacji przechowywania danych w chmurze, podstawowy filar bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i trwałości gospodarki”

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Kuriera Etyki.

 

close