Stowarzyszenie podpisało dwustronne umowy o współpracy z następującymi organizacjami:

Institut der Wirtschaftsprüfer – IDW (niemiecki Instytut Biegłych Rewidentów)
http://www.idw.de/

IDW

Conseil Supérieur de L'Ordre des Experts-Comptables de France – OEC (Izba Biegłych Księgowych Francji)
http://www.experts-comptables.fr/

oec

Conseil National de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de France – CNCC (Krajowe Towarzystwo Komisarzy Rachunkowych Francji)
https://www.cncc.fr/

Zweza Računovodij Finančnikov in Revizorjev Slovenije – RFR (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych i Biegłych Rewidentów Słowenii)
http://www.zvezarfr.si/

rfr

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants – NBA (Holenderskie Stowarzyszenie Biegłych Księgowych)
https://www.nba.nl/

nba

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – CECCAR (Stowarzyszenie Księgowych i Biegłych Rewidentów Rumuni)
http://ceccar.ro/ro/

ceccar

 

Latvijas Zverinatu Revidentu Asociacija (Łotewskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów)
http://www.lzra.lv/

lzra

Fiedieracja Profiesijnych Buchgaltieriv i Auditoriv Ukraini (Ukraińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów)
http://www.ufpaa.org/

ufpaa

Federacja Biegłych Rewidentów, Księgowych i Menedżerów Finansowych Gruzji (GFAAFM),
http://gfaafm.ge/

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске (Stowarzyszenie Księgowych w Audytorów Republiki Serbskiej)
http://www.srrrs.org/

srrs.org

Савез Рачуновођа И Ревизора Србије (Serbskie Stowarzyszenie Księgowych w Audytorów)
http://www.srrs.rs/

srrs.rs

Ponadto utrzymujemy kontakty z:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales
http://www.icaew.com/

icaew