ATESTACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jak firmy księgowe mogą pomóc małym  i średnim przedsiębiorstwom (MŚP)

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

CZYM JEST ATESTACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

 NA CZYM POLEGA ROLA ZAWODOWYCH KSIĘGOWYCH?

 JAKI JEST AKUALNY STAN RZECZY W DZIEDZINIE ATESTOWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

JAK ROZPOCZĄĆ OFEROWANIE USŁUG ATESTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

ŹRÓDŁA

 

Dokument załączony poniżej.