Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, w latach 2009-2014 pełniła dwie kadencję członka Komitetu ds. Krajów Rozwijających się (PODC) w Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Do dzisiaj, była jedyną osobą z Polski w tym gremium.

W 2009 r. nominowana przez Komisję Europejską na przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), czyli grupy, która ma na celu " filtrowanie" światowych rozwiązań księgowych przed wpuszczeniem ich do Unii Europejskiej. W latach 1998-2002 wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W chwili obecnej prof. Aldona Kamela-Sowińska jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W 1998 roku objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Dwa lata później została sekretarzem stanu. Od 28 lutego do 19 października 2001 r. sprawowała urząd ministra skarbu w rządzie Jerzego Buzka. Na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu była wicedyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. dydaktycznych (1981-1983), a od 1993 r. do 1998 r. pełniła funkcję kierownika Katedry Rachunkowości. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, wypromowała 13 doktorów i ponad 700 magistrów. Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową, w tym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nagrodami Rektora.

Więcej o prof. dr hab. Aldonie Kameli-Sowińskiej możemy przeczytać w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Przegląd Ekonomiczny". Autorem artykułu jest prof. dr hab. Marek Masztalerz (str. 29-38).