Odbywający się w dniach 18-21 listopada 2022 r. w Jio World Centre w Bombaju 21-szy Światowy Kongres Księgowych (WCOA 2022) pod egidą Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC był wspaniałym wydarzeniem. Pomimo iż zrealizowano go w systemie hybrydowym, to stacjonarnie uczestniczyło w nim prawie 6500 osób. Żadna poprzednia edycja Światowego Kongresu Księgowych nie zgromadziła tylu reprezentantów tego środowiska. W całym wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 10 000 osób.

 

WCOA 2022 miał ogromne znaczenie również dla samego organizatora, gdyż w tym roku Indie świętują jubileusz 75-lecia niepodległości kraju. Indie stanowią piątą, największą gospodarkę na świecie. Natomiast The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) – gospodarz Światowego Kongresu Księgowych - jest drugą co do wielkości, największą organizacją księgową na świecie. W swoich szeregach posiada ponad 350 000 członków.

 

Tematem przewodnim WCOA 2022 było „Budowanie zaufania umożliwiającego zrównoważony rozwój”. Uczestnikom przekazane zostało bardzo ważne przesłanie, przypominające jak istotną rolę na całym świecie odgrywa zawód księgowego, będąc zarówno obrońcą interesu publicznego, jak i kluczem w budowaniu zrównoważonej gospodarki na przyszłość. Na Kongresie mogliśmy zatem zgłębić tematy dotyczące roli zawodu księgowego w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju, globalnej współpracy na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, wzmacniania zarządzania finansami publicznymi oraz rosnącej roli uczciwości, zaufania i etyki zawodu. Nie zabrakło również tematów dotyczących rosnącego znaczenia technologii cyfrowych, pielęgnowania innowacji, fintech oraz start-opów, a także globalnych trendów w rachunkowości, audycie, ładzie korporacyjnym i podatkach.

 

W Światowym Kongresie Księgowych brali udział przedstawiciele Indyjskiego Ministerstwa Finansów, Parlamentu oraz wysoko postawionych osobistości. Kluczową rolę odgrywała etyka, która była podkreślana we wszystkich aspektach poszczególnych debat i prelekcji przez większość prelegentów.

Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w Światowym Kongresie Księgowych udział wzięła profesor Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji ds. współpracy z zagranicą.