20 Światowy Kongres Księgowych (ŚKK), który odbył się w dniach 5-8 listopada 2018 r. w Sydney w Australii zgromadził około 6.000 liderów finansowych, decydentów, księgowych i liderów biznesu z ponad 130 krajów świata.  No wydarzenie to mają zaszczyt zaprosić wszystkich księgowych jego gospodarze: Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Australii oraz Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Australii nowej Zelandii

ŚKK był okazją do spojrzenia na zmiany w świecie, które zaszły od czasu 10. kongresu, jaki odbył się w Sydney w 1972 roku.  ŚKK był także okazją do świętowania 40   rocznicy IFAC, biorąc pod uwagę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tej największej organizacji księgowych całego świata rachunkowości. ŚKK poprzedzi spotkanie Rady IFAC (złożonej z przedstawicieli organizacji członkowskich IFAC), która spotka się w dniach 1-2 listopada.

Przedstawicielami reprezentującymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 20 Światowym Kongresie Księgowych byli: prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą, prof. zw. dr hab. Anna Karmańska, wiceprzewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz prof. dr hab. Zbigniew Luty.

Komitet Organizacyjny ŚKK zwołując to wydarzenie dla księgowych, wziął pod uwagę cztery przyświecające mu cele:

Redukcja odpadów, zużycia energii i emisji oraz rozważenie innowacyjnych sposobów dostarczania świeżej żywności i napojów uczestnikom Kongresu w zrównoważony sposób.

Przemyślenie łańcucha dostaw i partnerstwa potrzebnego do zorganizowania Kongresu. Obejmuje to uwzględnienie różnorodności - australijskiej kultury, przywództwa kobiet i różnorodności kulturowej na całym świecie.

Uznanie roli młodzieży dla przyszłości naszego zawodu, a także przekonanie, że   Kongres pozostawi pozytywne i trwałe piętno w Sydney naszym mieście-gospodarzu.

Raportowanie i informowanie o środowiskowych, społecznych i ekonomicznych skutkach, jakie pozostawi po sobie konferencja księgowa ŚKK.

Jak zauważyła prezes IFAC, Rachel Grimes: „nawet jeśli technologia sprawia, że globalna łączność stała się łatwiejsza, istnieje coś wyjątkowo stymulującego we wspólnym spotkaniu się i stworzeniem forpoczty księgowych, która zidentyfikuje nowe wyzwania, podzieli się wiedzą i wyznaczy nowe strategiczne kierunki na przyszłość.”.

 

close