Wspominając datę 12 maja 1989 r. przywołujemy szczególne wydarzenie z historii Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC).

Więcej w artykule, 20 lat w IFAC, Świat Księgowych nr 2(12)/2009, str. 4.