Terminy szkoleń i kursów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez oddziały okręgowe SKwP – terminy i tematy zostały ujęte w tabeli poniżej.

arrow_drop_down
arrow_drop_down
arrow_drop_down

insert_invitation
arrow_drop_down
arrow_drop_down
arrow_drop_down