W dniu dzisiejszym, w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w LIV. edycji Konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Uroczystość poprowadzili: prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska przewodnicząca kapituły, prof. dr hab. Zbigniew Luty, cżłonek kapituły oraz gospodarz Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 
  • za prace doktorskie:

 

 
Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda/ wyróżnienie
dr Bogusław Wacławik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Rola instrumentów pochodnych w stabilizowaniu wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie Nagroda I stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
dr Maciej Mróz Uniwersytet Łódzki Strategiczna karta wyników w zarządzaniu sprzedażą w przedsiębiorstwach z branży produktów szybko rotujących Nagroda II stopnia im. profesor Alicji Jarugi
dr Grzegorz Skałecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Znaczenie profesjonalnego osądu w wycenie bilansowej Nagroda III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Sylwia Czakowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wartość firmy w kształtowaniu wyniku finansowego grupy kapitałowej wyróżnienie
dr Tomasz Kociołek Akademia Finansów i Biznesu VISTULA Rachunkowość oraz rewizja finansowa jednostek non profit w świetle przypadków nadużyć na tle doświadczeń międzynarodowych w XXI w. wyróżnienie
dr Anna Prończuk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Human resource cost management in chosen European countries (Zarządzanie kosztami personalnymi w wybranych krajach europejskich) wyróżnienie

  • za prace magisterskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda/ wyróżnienie
mgr Adrianna Wnuk Uniwersytet Łódzki Rewizja finansowa a fałszowanie informacji sprawozdawczości finansowej Nagroda I stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
mgr Aleksandra Zalewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Historia amerykańskiego systemu rachunkowości Nagroda II stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
mgr Gabriela Gajda Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ryzyko istotnego zniekształcenia wartości szacunkowych Nagroda III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
mgr Dominika Snarska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oszustwa księgowe - charakterystyka, przeciwdziałanie i wykrywanie Nagroda III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
mgr Agata Hernik Uniwersytet Łódzki Zakres ujawnień prezentowanych w sprawozdaniu z działalności w związku z COVID-19 - praktyka sprawozdawcza wybranych spółek notowanych na GPW wyróżnienie
mgr Justyna Gołębiewska Uniwersytet Łódzki Wycena aktywów biologicznych a wyniki finansowe wybranych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżnienie

  • za prace licencjackie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda/ wyróżnienie
Gabriela Wojan Uniwersytet Szczeciński Ocena jakości raportowania informacji dotyczących ochrony środowiska na przykładzie spółek przemysłu chemicznego w Polsce Nagroda I stopnia
Julia Kowalska Uczelnia Łazarskiego Wymogi kwalifikacyjne księgowych w świetle ofert pracy Nagroda II stopnia
Wiktoria Walasik Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wycena bilansowa książek w przedsiębiorstwie wydawniczym na przykładzie spółki giełdowej MUZA SA Nagroda III stopnia
Sabina Kubacka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Sprawozdanie finansowe spółki Nestlé Polska S.A. i jego analiza w latach 2017-2020 wyróżnienie
Julia Winiarczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw wyróżnienie
Magdalena Biedzińska Uniwersytet Szczeciński Wpływ manipulacji zakresem publikowanych informacji finansowych na ocenę kontynuacji działania przedsiębiorstw wyróżnienie

  • za książkę:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda
dr hab. Aleksandra Baszczyńska

dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

dr hab. Marta Nowak, prof. UE

dr Marzena Syper-Jędrzejak

mgr Joanna Szwajcar

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wypalenie zawodowe biegłych rewidentek i biegłych rewidentów w Polsce. Skala, przyczyny, skutki Nagroda honorowa
dr Izabela Emerling

dr Katarzyna Olejko

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Reporting from the perspective of corporate governance illustrated by example of companies listed on the WSE Nagroda honorowa

Więcej informacji o konkursach znajdziecie na stronie:

Kapituła konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości

Galeria

Pozostałe aktualności