Prosimy o nadsyłanie prac na konkurs na adres:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

00–443 Warszawa  ul. Górnośląska 5

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 roku.

Szczegóły TUTAJ!

Pozostałe aktualności