Odpowiedź MZ na pismo SKwP w sprawie problemu rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wielokrotnie poruszało problem dotyczy rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, po zmianach związanych z wejściem ustawy Polskiego Ładu.

Przedstawiało również propozycje zmian, zarówno kompleksowych, jak i doraźnych.

12 października 2022r. przedstawiciele SKwP i Ministerstwo Zdrowia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym uproszczenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej. W nawiązaniu do ustaleń Stowarzyszenie przekazało swoje stanowisko wraz z propozycjami uproszczeń 2 stycznia Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało...

Treść obu pism dostępna jest w poniższym linku:

9 stycznia 2023 r.

Pozostałe aktualności

close