Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wielokrotnie poruszało problem rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Przedstawiało także propozycje zmian, zarówno kompleksowych, jak i doraźnych.

W dniu 12 października 2022 r. przedstawiciele SKwP i Ministerstwa Zdrowia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym uproszczenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej.

  • W nawiązaniu do ustaleń Stowarzyszenie skierowało 18 października 2022 r. pismo, w którym przekazało swoje stanowisko i propozycje.

 

  • W odpowiedzi Stowarzyszenie otrzymało pismo z dnia 2 stycznia 2023 r. z wyjaśnieniami.

 

Pozostałe aktualności