Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie skierowane przez SKwP

W odpowiedzi na pytanie skierowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) Ministerstwo Finansów zajęło korzystne i racjonalne stanowisko.
"SKwP od dłuższego czasu podnosiło problem odpowiedzialności płatnika za zaniżenie zaliczki wynikające z zastosowania błędnie złożonego wniosku lub oświadczenia przez podatnika, np. pracownika (..)
Ministerstwo Finansów uznało, że w przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego oświadczenia zawartego w druku PIT-2 ostateczna odpowiedzialność za niepobranie zaliczki lub pobranie jej w zaniżonej wysokości spoczywa na podatniku, a nie płatniku (..)" - Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego Wielkopolskiego SKwP.
Pełna treść informacji dostępna jest w poniższym linku:
https://skwp.pl/.../odpowiedzialnosc-platnikow-za-bledy.../
Więcej informacji już wkrótce znajdziemy w Miesięcznik Rachunkowość

13 grudnia 2022 r.

 

 

Pozostałe aktualności