Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

uzyskały 70 punktów na liście czasopism punktowanych!

 

W komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych (link) Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (ZTR) znalazły się na liście z liczbą 70 punktów (dotychczas 20 punktów).

Wysoki poziom merytoryczny, umiędzynarodowienie, liczba cytowań i obecność w wielu bazach naukowych zostały docenione.

Awans ZTR na liście czasopism punktowanych ZTR jest efektem wielu lat pracy zespołu redakcyjnego, za co SKwP wyraża ogromną wdzięczność.

Artykuły w ZTR są dostępne w wersji pełnotekstowej na stronie ztr.skwp.pl

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Vol. 45 Nr 1 wersja elektroniczna

 

 

Dowiedz się więcej ⇒ Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

 

 

 

Pozostałe aktualności

close