Od początku istnienia czasopisma nad wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim publikacji czuwa specjalna komisja Rady Naukowej SKwP. Od końca lat 90. XX w. ZTR ukazują się regularnie jako kwartalnik. Zespół Redakcyjny i Rada Programowa są nastawione na ciągły rozwój czasopisma i podwyższanie jego jakości.

Realizując projekty, opublikowano co roku jeden tematyczny tom ZTR w języku angielskim oraz zwiększono liczbę artykułów w tym języku w innych numerach czasopisma.

W latach 2015-2018 „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” otrzymały na Liście B czasopism punktowanych MNiSW najwyższą liczbę punktów – 15. Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów czasopismo  ZTR jest obecne na nowej liście czasopism punktowanych z liczbą 20 punktów.

Więcej informacji na stronie www.