Link do webinarium

W razie wystąpienia problemu zakończenia emisji na żywo przed czasem, będzie utworzony nowy link i opublikowany tutaj. Należy odświeżać stronę, aż pojawi się nowy link zatytułowany: „Po awarii – link do wydarzenia na żywo”.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wydawnictwo "RACHUNKOWOŚĆ" zapraszają księgowych

Program i prelegenci

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 • niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B),
 • limit płatności gotówkowych w transakcjach przedsiębiorca - konsument (B2C),
 • obowiązek zapewnienia płatności z użyciem instrumentów płatniczych,
 • problemy związane z terminalami płatniczymi.
Bożena Nowicka

doradca podatkowy, Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego Doradca sp z o.o.

Ulga dla klasy średniej
 • kogo dotyczy ulga dla klasy średniej,
 • warunki korzystania z ulgi,
 • zasady naliczania ulgi w zakładach pracy,
 • przychody pracownika objęte ulgą oraz z niej wyłączone,
 • rozliczanie ulgi w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
 • rezygnacja pracownika z naliczania ulgi.

Renata Majewska

prawnik, ekspert prawa pracy

Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych – lista płac 2022

 • możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów ze stosunku pracy,
 • pobór zaliczek z wynagrodzeń pracowników,
 • ulga z tytułu wielodzietności, ulga dla pracującego emeryta i ulga na powrót,
 • obniżanie składki zdrowotnej do wysokości "starej" zaliczki na PIT.
Organizatorzy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
tel.: 22-583-49-30
e-mail: sekreteriat@skwp.pl
https://skwp.pl/

Wydawnictwo „Rachunkowość”
00-349 Warszawa, ul. Tamka 18 m. 29
tel.: 22-826-56-21
e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl
https://rachunkowosc.com.pl/