Link do webinarium

 

W razie wystąpienia problemu zakończenia emisji na żywo przed czasem, będzie utworzony nowy link i opublikowany tutaj. Należy odświeżać stronę, aż pojawi się nowy link zatytułowany: „Po awarii – link do wydarzenia na żywo”.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wydawnictwo "RACHUNKOWOŚĆ" zapraszają księgowych

Zapraszamy na spotkanie

W pierwszej części webinaru zostaną omówione zmiany w systemie ulg dla przedsiębiorców i wprowadzone od 1.01.2022 r. nowe odliczenia, m.in ulgi:

  • B+R oraz na innowacyjnych pracowników,
  • IP Box,
  • na prototyp,
  • na robotyzację,
  • na ekspansję,
  • na CSR.

W drugiej części słuchacze zaznajomią się z nową perspektywą budżetową UE, w ramach której dostępne będą fundusze europejskie na lata 2021-2027. Omówione zostaną kluczowe programy pomocowe, po jakie w najbliższych miesiącach mogą sięgać przedsiębiorstwa z różnych sektorów.

 

Marek Paszczela

doradca podatkowy,
manager w KPMG w Polsce

Arkadiusz Kalwik

doradca podatkowy,
manager w KPMG w Polsce

Renata Król

supervisor
w KPMG w Polsce

Katarzyna Nycz

radca prawny,
Tax Knowledge Manager
w KPMG w Polsce

 

Organizatorzy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
tel.: 22-583-49-30
e-mail: sekreteriat@skwp.pl
https://skwp.pl/

Wydawnictwo „Rachunkowość”
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
tel.: 22-826-56-21
e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl
https://rachunkowosc.com.pl/