Projekt z dnia 8 lipca 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku