Projekt z dnia 29 lipca 2019 r. - rozporządzenie z dnia ... Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług