Projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. - ustawa z dnia ... r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw