Projekt z 11 czerwca 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących