Projekt z 9 marca 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

 

close