Projekt z 14 listopada 2022 r. – ustawa z dnia …………………… 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji w okresie sprawozdawczym