Projekt z dnia 8 maja 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych