Projekt z dnia 8 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych