Projekt z dnia 7 października 2019 r. - rozporządzenie z dnia ... 2019 r. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

close