Projekt z dnia 3 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r. w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań