Projekt z dnia 28 stycznia 2020 r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia … zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń