Projekt z dnia 26 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

close