Projekt z dnia 23 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

close