Projekt z dnia 23 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług