Projekt z dnia 23 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

close