Projekt z dnia 2 czerwca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

close