Projekt z dnia 12 września 2019 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia ... 2019 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców