Projekt z dnia 11 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych