Projekt z dnia 11 maja 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii