Projekt z dnia 10 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

close