Projekt z 8 lutego 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień