Projekt z 30 maja 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących