Projekt z 3 czerwca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

close