Projekt z 23 lutego 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

close