Projekt z 22 marca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

close