Projekt z 17 maja 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień