Projekt z 15 marca 2022 r. – rozporządzenie z dnia …………………… 2022 r.  w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy