Projekt z 1 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

close