Pismo w sprawie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług do dołączenia do procedowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach