Pismo Prezesa GUS z 3 listopada 2022 r. w sprawie przygotowania projektu – Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024